fbpx
Skip links

ਹਾਈਪਰਲੋਕਲ ਕੰਟੇਨਰ ਖੇਤਾਂ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ, ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਫਾਰਮਐਨੀਵੇਅਰ ਕੰਟੇਨਰ ਫਾਰਮਾਂ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫ਼ਾਰਮ
ਕੰਟੇਨਰ ਫਾਰਮਿੰਗ: ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਾਰਮ

ਕੰਟੇਨਰ ਫਾਰਮਿੰਗ: ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਾਰਮ

ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਰਮ ਵਧਾਉਣਾ
ਨਰਸਰੀ ਕੰਟੇਨਰ ਫਾਰਮ

ਨਰਸਰੀ ਕੰਟੇਨਰ ਫਾਰਮ

ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕਲੋਨ ਦੀ ਬੋਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹੀ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫ਼ਾਰਮ
4 ਵਿੱਚ 1 ਹਾਇਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ ਕੰਟੇਨਰ ਫ਼ਾਰਮ

4 ਵਿੱਚ 1 ਹਾਇਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ ਕੰਟੇਨਰ ਫ਼ਾਰਮ

ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟੀਸ ਅਤੇ ਬੱਕ ਚੌਈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫ਼ਾਰਮ
ਜਾੜੀਆਂ ਕੰਟੇਨਰ ਫ਼ਾਰਮ

ਜਾੜੀਆਂ ਕੰਟੇਨਰ ਫ਼ਾਰਮ

ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਜਾੜੀਆਂ ਬੇਸਿਲ ਅਤੇ ਓਰੇਗੈਨੋ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Universal Container Farm rendering

ਸਾਡੀ ਮਿਸ਼ਨ

ਫਾਰਮਐਨੀਵੇਅਰ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਮੁਹੈਯਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਟੇਨਰ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਤਪਾਦ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਇਕੋ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਚੀਲਾ ਖਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਮਿਸ਼ਨ

ਫਾਰਮਐਨੀਵੇਅਰ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਮੁਹੈਯਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਟੇਨਰ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਤਪਾਦ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਇਕੋ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਚੀਲਾ ਖਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਲਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਫਾਰਮ

ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

01 01

ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਤਾ

ਦਿੱਲਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, ਫਾਰਮ ਐਨੀਵਿਅੇਰ ਦਾ 20,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਰੀ ਕੱਟਣ, ਵੈਲਡਿੰਗ, 3D ਛਾਪਣ, ਸਪਰੇ-ਪੇਂਟਿੰਗ ਬੂਥ ਅਤੇ ਸਿਕਸਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਬਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤਤਾ ਹਨ।

02 02

ਲੀਡ ਟਾਈਮ

ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੋਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ ਫਾਰਮਐਨੀਵੇਅੇਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਧ ਸਾਧੇਂ (ERP) ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪਨੇ ਸਪਲਾਈਅਰਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਿਦਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਡਰ (ARO) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਿਲਡ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

03 03

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੰਫ਼ੀਗਰੇਸ਼ਨ

ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸੈਪਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਸ਼ੈੱਲ ਸੈਨਿਕਟ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਿਸ਼੍ਰਾਵਿਕ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ, ਨਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਏਚਵੀਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ; ਹਰੀ ਪੱਤੇਦਾਰ, ਖੁੰਭ, ਭੰਗ, ਖਾਦਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਗਰੀਨਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਮਰਸੀਅਲ ਆਫ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਿਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ।

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

This website uses cookies to improve your web experience.
error: Content is protected !!